Om du behöver kopia av din journal från Balderkliniken får du ta kontakt med din vårdcentral.


Det är din vårdcentral som har ansvar för att inhämta din journal.Verksamheten är helt stängd tillsvidare. Fortsatta besked lämnas vidare på denna sida samt på 1177.se