Samtalsterapi

Balderkliniken

Vårdcentral - Jourmottagning -BVC

Samtalsterapi

Vår mottagning erbjuder KBT - kognitiv beteendeterapi.

 

KBT går ut på att man ska må och fungera bättre genom genom att förändra sitt beteende och förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. Under hela behandlingen har man kontakt med samma terapeut vid mottagningen. Du har också tillgång till din terapeut via ett särskilt anvisat telefonnummer.

 

Vi erbjuder även stödsamtal i en svår situation och kan då bedöma om du som patient skulle kunna gynnas av KBT-behandling eller om dina problem kan avhjälpas eller lindras med något eller några stödsamtal.

 

Våra terapeuter arbetar när du behöver hjälp. Vi erbjuder mottagningstider även kvällar och helger.

 

Krister Stensson som ansvarar för samtalsmottagningen är beteendevetare, fil.kand i psykologi och steg 1-utbildad psykoterapeut med inriktning KBT steg-1 och familjeterapi. Krister har även lång erfarenhet med att arbeta med frågor som rör olika livsområden såsom ekonomiska problem, organisationspsykologi och familjerättsliga frågor av såväl civil som social karraktär.

 

Maria Reuter är utbildad terapeut och arbetar på mottagningen tillsammans med Krister.

 

I första hand ska du vända dig till behandlande läkare för remiss till samtalsmottagningen eller ta kontakt med sjuksköterska. Vi försöker att ta emot dig för ett bedömningssamtal så snabbt vi kan men ibland kan du få vänta någon vecka innan du får besökstid.

 

Ring 0532-14 000 för kontakt.

 

KBT-mottagningen finns på Södra Långgatan 3B, i samma lokaler som Balderklinikens Jourcentral.

 

 

 

Balderklinken AB - Södra Långgatan 3B, 662 30 Åmål - Tfn 0532-14 000 - Fax 0532-663 29 - Orgnr: 556784-3098