Seniormottagning

Balderklinken AB - Södra Långgatan 3B, 662 30 Åmål - Tfn 0532-14 000 - Fax 0532-663 29 - Orgnr: 556784-3098

Balderkliniken

Vårdcentral - Jourmottagning -BVC

Seniormottagning

Seniormottagningen är för patienter över 75 år. Huvudvikten läggs på årliga undersökningar och inte minst läkemedelsgenomgångar.

 

  • Årliga kontroller: Hälsotillståndet kan ändra sig snabbt med åldern.
  • Behovet och känsligheten för läkemedel förändras.
  • En noggrann läkemedelsgenomgång samt antal läkemedel som man tar blir viktigare med ålder.
  • Laboratorieprov och EKG görs vanligtvis i samband med årskontrollen.
  • Alla patienter över 75 år kallas efter en särskild väntelista.

 

Ring 0532-14 000 för bokning.